Naša zbierka preložených materiálov pozostáva z článkov na internete, videí, DVD nosičov a tlačených brožúr. Prosím zdieľajte sieťové odkazy na preložené stránky a produkty s Vašim okolím. Myslíme tým nie len Vašu rodinu a priateľov, ale aj médiá, zákonodarcov, výkonnú a súdnu moc, osoby zodpovedné za vzdelanie a samozrejme architektov, inžinierov a vedcov, ktorí žijú vo Vašej krajine a hovoria Vašim jazykom.

Spoločne sa postaráme o to aby dôkazy boli prípustné verejnosti! Bez ohľadu na štátnu príslušnosť, kultúru, jazyk či politické presvedčenie, všetci potrebujeme prístup k vedeckým faktom, ktoré umožnia skutočné vyšetrenie pádu Svetového Obchodného Centra.

 

Videá na YouTube vo Vašom jazyku


YouTube playlist