Få människor vet att den officiella redogörelsen för Twin Towers förstörelse förlitar sig helt på bara fyra tidskriftsartiklar. En av författarna av samtliga fyra artiklar var Northwestern University Engineering professor Zdeněk Bažant, och alla fyra publicerades i ASCEs Journal of Engineering Mechanics mellan 2002 och 2011 (Bažant sände in den första artikeln bara två dagar efter 9/11). 1 2 3 4

Detta kan komma som en överraskning för många människor eftersom man skulle anta att regeringen själv fullt ut undersökt Twin Towers förstörelse och presenterat en fullständig teori som förklarar dessa katastrofala bygg-misslyckanden. Men detta antagande är fel.

 Ansgar Schneider

Det visar sig att det Nationella Institutet för Standarder och Teknik (NIST) begränsade omfattningen av sin utredning till "sekvensen av händelser från ögonblicket då flyplanen kolliderade med byggnaderna till inledandet av kollapserna." Häpnadsveckande medgav NIST att det genomfördes "en liten analys av tornens strukturella beteende efter det att förutsättningarna av början till kollaps hade nåtts" och att NIST var "oförmögen att ge en fullständig förklaring av den totala kollapsen." 5 6

Med andra ord förklarade regeringen inte hur de översta delarna av tvillingtornen kunde krossas och falla igenom de enorma stålkonstruktionerna i de undre delarna "huvudsakligen i fritt fall." 7 Den enda analys som någonsin framställts till stöd för detta begrepp var den av Bažant och hans medförfattare.

I september 2019, presenterades den senaste artikeln som vederlägger Bažants teori av den tyske matematikern och fysikern Ansgar Schneider vid den årliga kongressen i International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) i New York City. Schneiders artikel, "Den strukturella dynamiken i World Trade Center katastrofen," finns nu i konferensens förfaranden och är också tillgänglig gratis på arXiv, e-Print Server Cornell Universitetsbiblioteket.. 8

Schneider paper cover

Schneiders artikel kompletterar tidigare forskning samt använder en ny och unik metod för att vederlägga Bažants teori. Tidigare artiklar visade att Bažant starkt underskattade förmågan av WTC 1s nedre del att motstå fallet av den övre delen och påpekade att det skulle ha varit en stor observerbar fartminskning i den övre delens nedåtfallande rörelse--vilket inte var fallet--om det hade påverkat den oskadade nedre delen. 9 10 11

Schneiders tillvägagångssätt är att anta att Bažants matematiska modell av en progressiv kollaps är giltig. Sedan, genom att koppla in de sakliga uppgifterna i samband med nedfallet av den övre delen in i modellen, beräknar han det uppåtgående motståndet som den nedre delen gav.

Kanske är det förvånansvärt att Schneider finner att från 4,6 sekunder till 7,7 sekunder under det att kollapserna ägde rum, är det beräknade uppåtgående motståndet i den nedre delen så stort att kollapsen skulle ha stannat upp om det uppåtgående motståndet var detsamma i hela byggnadens vertikala längd.

Men Schneider finner också att det uppåtgående motståndet under de första 4,6 sekunder och efter 7,7 sekunder är nästan lika låg som en tiondel av den möjliga genomsnittliga uppåtgående motståndet på den vertikala längden på byggnaden--närmare bestämt-- 66 meganewtons gentemot 500 meganewtons. Detta konstaterande är förenligt med David Chandlers uppskattning att, baserat på den att den övre delen hela tiden accelererade 64% av fritt fall under de första fyra sekunderna av kollapsen, "måste nära 90% av styrkan i den nedre delen av byggnaden ha eliminerats." 12

Schneider kommer således fram till frågan: vilken mekanism minskade på ett sådant dramatiskt sätt motståndet i byggnadens struktur i början och slutet av kollapsen? Det uppenbara svaret, mot bakgrund av alla de bevis som NIST har utelämnat men som har varit kända bland allmänheten i många år, är att sprängämnen och brandbomber användes för att förstöra strukturen.

Tyvärr var Schneider inte tillåten att ge sin presentation vid 2019 IABSE kongressen i det format han hade hoppats. I augusti blev han nekad inresa till USA på grund av att hans två tidigare resor till Iran för att undervisa kurser och tala vid matematik konferenser inte gjorde honom berättigad till VISA Waiver Program vilket är tillgängligt för de flesta européer. Därefter förnekades han ett normalt visum, trots att ha en inbjudan från IABSE.

Då han inte kunde närvara vid konferensen personligen, spelade Schneider in en 15-minuters presentation som arrangörerna vänligt spelade upp vid hans session. En reviderad version av presentationen kan ses nedan.

Schneider och AE911Truth är tacksamma för de många människor som donerade så att han kunde registrera sig för 2019 IABSE kongressen, vilket gjorde det möjligt för honom att presentera denna viktiga artikel och få den publicerad i konferensens förfarande.


Referenser

[1] Bažant, Zdeněk and Zhou, Yong: “Why Did the World Trade Center Collapse?—Simple Analysis”: Journal of Engineering Mechanics, Vol. 128, No. 1, January 1, 2002.

[2] Bažant, Zdeněk and Verdure, Mathieu: “Mechanics of Progressive Collapse: Learning from World Trade Center and Building Demolitions”: Journal of Engineering Mechanics, Vol. 133, No. 3, March 1, 2007.

[3] Bažant, Zdeněk and Le, Jia-Liang and Greening, Frank and Benson, David: “What Did and Did Not Cause Collapse of World Trade Center Twin Towers in New York?”: Journal of Engineering Mechanics, Vol. 134, No. 10, October 1, 2008.

[4] Bažant, Zdeněk and Le, Jia-Liang: “Why the Observed Motion History of the World Trade Center Towers is Smooth”: Journal of Engineering Mechanics, Vol. 137, No. 1, January 1, 2011.

[5] NIST: Final Report of the National Construction Safety Team on the Collapses of the World Trade Center Towers (December 1, 2005), p.xxxvii. (NIST NCSTAR 1)

[6] NIST: Response to Request for Correction, September 27, 2007.

[7] NIST NCSTAR 1, p.146.

[8] Ansgar Schneider: “The Structural Dynamics of the World Trade Center Catastrophe”: IABSE Congress New York City 2019, The Evolving Metropolis, Vol. 114, pp. 2151 – 2156.

[9] Szuladziński, Gregory and Szamboti, Anthony and Johns, Richard: “Some Misunderstandings Related to WTC Collapse Analysis,” International Journal of Protective Structures, Vol. 4, No. 2, June 2013.

[10] Szamboti, Anthony and MacQueen, Graeme: “The Missing Jolt: A Simple Refutation of the NIST-Bažant Collapse Hypothesis,” Journal of 9/11 Studies, April 2009.

[11] Szamboti, Anthony and Johns, Richard: “ASCE Journals Refuse to Correct Fraudulent Paper Published on WTC Collapses,” Journal of 9/11 Studies, September 2014.

[12] Chandler, David: “The Destruction of the World Trade Center North Tower and Fundamental Physics,” Journal of 9/11 Studies, February 2010.