Weinig mensen weten dat het officiële verslag van de verwoesting van de Twin Towers geheel berust op vier publicaties. Alle vier publicaties werden geschreven door Zdeněk Bažant, professor techniek van de Northwestern University, en alle vier werden gepubliceerd in het ASCE’s Journal of Engineering Mechanics tussen 2002 en 2011 (Bažant overlegde de eerste publicatie een luttele twee dagen na 9/11). 1 2 3 4

Dit mag velen voorkomen als een verrassing,omdat men zou veronderstellen dat de overheid zelf de verwoesting van de Twin Towers zou onderzoeken en met een volledige theorie zou komen, die het rampzalige bezwijken van de gebouwen zou verklaren. Maar die veronderstelling slaat de plank ver mis.

 Ansgar Schneider

Wat wel gebeurde is, dat het National Institute of Standards and Technology (NIST) het onderzoek verengde tot “de opvolging van gebeurtenissen vanaf het moment van de inslag van het vliegtuig tot de aanzet tot de instorting”. Verbazend is, dat NIST toegaf dat het “weinig analyses van het structurele gedrag van de toren nadat de voorwaarden voor instorting waren bereikt” uitvoerde en dat het “niet in staat was een volledige verklaring van de totale instorting” te geven. 5 6

Met andere woorden: de overheid verklaarde niet hoe de bovenste delen van de Twin Towers de enorme staalstructuren er onder “echt in vrije val” 7 konden vergruizen. De enige analyse ooit om deze notie te ondersteunen, was gemaakt door Bažant en zijn diverse medeauteurs.

Verleden September werd de meest recente publicatie uitgebracht, dat Bažants theorie weerlegt. Dit werd gepresenteerd door de Duitse wis- en natuurkundige Ansgar Schneider op het jaarlijkse congres van de International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), Vereniging voor brug- en hoogbouwtechniek in de stad New York. Schneider’s document, “The Structural Dynamics of the World Trade Center Catastrophe” ( De structurele dynamiek van de WTC-ramp), kan nu worden gevonden in de conferentieverslagen en is ook vrij beschikbaar op arXiv, de e-print server van de Cornell University Library. 8

Schneider paper cover

Als aanvulling op eerder onderzoek biedt Schneiders publicatie een nieuwe en unieke benadering van de vervalsende theorie van Bažant. Eerdere publicaties toonden, dat Bažant schromelijk het vermogen van WTC’s lagere afdeling onderschatte om de val van het bovenste afdeling te weerstaan en stipuleerde dat er een grote, zichtbare vertraging van de bovenste afdeling zou zijn geweest – die er niet was – als het invloed had gehad op de lagere afdeling. 9 10 11

Schneiders aanpak is de veronderstelling dat Bažants wiskundige model van een progressieve instorting valide is. Dan berekent hij de opwaartse weerstand geboden door de lagere afdeling door de feitelijke data betreffende de val van de bovenste afdeling in te voeren.

Misschien als verrassing vindt Schneider dat, van 4,6 seconden tot 7,7 seconden bij de instorting, de berekende opwaartse weerstand van de lagere afdeling zo groot is, dat de instorting tot staan zou zijn gekomen als de opwaartse weerstand consistent zou zijn over de hele verticale lengte van het gebouw.

Toch vindt Schneider ook dat de opwaartse weerstand tijdens de eerste 4,6 seconden en na 7,7 seconden bijna even laag is als één tiende van de mogelijke gemiddelde opwaartse weerstand over de verticale lengte van het gebouw — specifiek 66 meganewtons tegenover 500 meganewtons. Deze bevinding komt overeen met het oordeel van David Chandler dat, gebaseerd op de bovenste afdeling die gelijkmatig versnelt op 64% van een vrije val gedurende de eerste vier seconden van de instorting, “bijna 90% van de kracht van de lagere afdeling van het gebouw moet hebben tenietgedaan”. 12

Schneider komt dus tot de vraag: Welk mechanisme verkleinde de weerstand van de gebouwstructuur zo dramatisch in het begin en het einde van de instorting? Het overduidelijke antwoord, in het licht van al het door NIST ontkende, maar al vele jaren bij het publiek bekend, is dat explosieven en brandversnellers werden gebruikt om de gebouwstructuur te vernietigen.

Het is te betreuren, dat Schneider zijn presentatie niet mocht geven op het op het IABSE congress 2019 in de vorm waarop hij had gehoopt. In Augustus werd hem de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, omdat zijn twee voorgaande reisjes naar Iran om cursussen te geven en te spreken op wiskundeconferenties hem ongeschikt maakten voor het Visa Waiver Program (visaontheffingsprogramma) beschikbaar voor de meeste Europeanen — en daarna werd hem een normaal visum geweigerd, hoewel hij een uitnodiging had van IABSE.

Niet in staat de conferentie persoonlijk te bezoeken, nam Schneider een 15-minuten presentatie op, die de organisatoren zo vriendelijk waren af te spelen op het voor hem geplande tijdstip. Een herziene versie van die presentatie is hieronder beschikbaar.

Schneider en AE911Truth zijn veel mensen dankbaar die doneerden zodat hij kon inschrijven op het IABSE Congress 2019, wat hem mogelijk maakte dit belangrijke document te presenteren en te doen publiceren in de loop van het congres.


Referenties

[1] Bažant, Zdeněk and Zhou, Yong: “Why Did the World Trade Center Collapse?—Simple Analysis”: Journal of Engineering Mechanics, Vol. 128, No. 1, 1 Januari, 2002.

[2] Bažant, Zdeněk and Verdure, Mathieu: “Mechanics of Progressive Collapse: Learning from World Trade Center and Building Demolitions”: Journal of Engineering Mechanics, Vol. 133, No. 3, 1 Maart, 2007.

[3] Bažant, Zdeněk and Le, Jia-Liang and Greening, Frank and Benson, David: “What Did and Did Not Cause Collapse of World Trade Center Twin Towers in New York?”: Journal of Engineering Mechanics, Vol. 134, No. 10, 1 Oktober, 2008.

[4] Bažant, Zdeněk and Le, Jia-Liang: “Why the Observed Motion History of the World Trade Center Towers is Smooth”: Journal of Engineering Mechanics, Vol. 137, No. 1, 1 Januari, 2011.

[5] NIST: Final Report of the National Construction Safety Team on the Collapses of the World Trade Center Towers (December 1, 2005), p.xxxvii. (NIST NCSTAR 1)

[6] NIST: Response to Request for Correction, 27 September, 2007.

[7] NIST NCSTAR 1, p.146.

[8] Ansgar Schneider: “The Structural Dynamics of the World Trade Center Catastrophe”: IABSE Congress New York City 2019, The Evolving Metropolis, Vol. 114, pp. 2151 – 2156.

[9] Szuladziński, Gregory and Szamboti, Anthony and Johns, Richard: “Some Misunderstandings Related to WTC Collapse Analysis,” International Journal of Protective Structures, Vol. 4, No. 2, Juni 2013.

[10] Szamboti, Anthony and MacQueen, Graeme: “The Missing Jolt: A Simple Refutation of the NIST-Bažant Collapse Hypothesis,” Journal of 9/11 Studies, April 2009.

[11] Szamboti, Anthony and Johns, Richard: “ASCE Journals Refuse to Correct Fraudulent Paper Published on WTC Collapses,” Journal of 9/11 Studies, September 2014.

[12] Chandler, David: “The Destruction of the World Trade Center North Tower and Fundamental Physics,” Journal of 9/11 Studies, Februari 2010.