11. září 2001 v 17:20 se zřítila 47patrová budova č. 7 Světového obchodního centra, a to do vlastního půdorysu, přičemž po dobu 2,5 sekundy z celkových 7 sekund na úseku delším než 30 metrů pád dosahoval zrychlení shodného s gravitačním zrychlením.

Dnes my, tj. Architekti a inženýři za pravdu o 11. září, máme tu čest, že v partnerství s Universitou Alaska Fairbanks vydáváme předběžnou verzi čtyři roky zpracovávané studie modelující kolaps budovy WTC 7. Studii zhotovili výzkumníci z oddělení stavebního inženýrství.

Vydáním předběžné zprávy začíná dvouměsíční doba, během níž je zvána veřejnost k dodání komentářů. Finální zpráva bude vydána poté, ještě v letošním roce.

Zveme vás k přečtení zprávy a ke shlédnutí prezentace Dr. Leroye Hulseyho z 3. září z areálu UAF (v angličtině), kde jsme poprvé oznámili, k jakým zjištěním jeho tým dospěl.