Dnia 11 września 2001 r. o godzinie 17:20, 47-piętrowy Budynek Nr 7 Światowego Centrum Handlu zawalił się w obrysie swoich fundamentów.. Na dystansie ponad 30 metrów przez 2.5 sekundy, spośród siedmiosekundowego całkowitego czasu destrukcji, jego upadek odbywał się z przyspieszeniem ziemskim.

Dzisiaj my - Architekci & Inżynierowie dla Prawdy o 9/11 mamy przyjemność we współpracy z Uniwersytetem Alaska, Fairbanks (UAF) dokonać publikacji projektu raportu z czteroletniego projektu modelowania komputerowego zawalenia się budynku WTC 7 zrealizowanego przez badaczy z wydziału Inżynierii Cywilnej tegoż Uniwersytetu.

Opublikowanie projektu raportu rozpoczyna dwumiesięczny okres, w którym opinia publiczna jest zachęcana do przedstawiania komentarzy. Ostateczny raport zostanie opublikowany w późniejszym terminie w tym roku.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do przeczytania raportu i obejrzenia prezentacji Dr Leroya Hulsey’a z dnia 3-go września br. wygłoszonej na kampusie Uniwersytetu Alaska UAF (w języku angielskim), gdzie po raz pierwszy ogłosił on ustalenia swojego zespołu.