Op Twitter barstte vorige week een controverse uit tussen academici toen het tijdschrift Alternatives een link tweette naar een artikel dat net was verschenen onder de titel ”De waarheid over 9/11 en de stilte van de IR vakgenoten” door Dr. David Hughes, een senior lector internationale relaties aan de Universiteit van Lincoln in het Verenigd Koninkrijk.

In de preambule van dit artikel vestigt Hughes de aandacht op de studie van computermodellen van de Universiteit van Alaska Fairbanks betreffende Wereldhandelsgebouw 7, het onderzoek van de federal grand jury investigation in Manhattan en het werk van het 9/11 Consensus Panel als tekens van de recente voortgang van de beweging en als redenen waarom geleerden op het gebied van internationale relaties de studie naar de waarheid over 9/11 serieuzer zouden moeten nemen.

Kort nadat het artikel uitkwam tweette Dr. Nicholas Kitchen, een lector aan de Universiteit van Surrey in het Verenigd Koninkrijk, dat hij was uitgenodigd het artikel te beoordelen en dat had geweigerd — maar dat, als hij het had beoordeeld, hij “het zeker zou hebben afgewezen”.

kitchen

Nicholas Kitchen @NickKitchen1 – 3 Maart
Sommigen van u zouden dit hebben kunnen zien. In het licht van zijn publicatie denk ik, dat het voor mij goed is te onthullen dat ik was gevraagd – en afwees – om het te beoordelen. Had ik het wel gedaan, ik zou het zeker hebben afgewezen.

Maar redacteurs zijn, zou ik zeggen, het belangrijkere punt. Het had nooit moeten worden aangeboden ter beoordeling. Elke serieuze academicus – wat tijdschriftredacteurs moeten zijn – kan zien, dat dit de slechtste soort samenzwering is, die theoretiseert in een minimaal academisch jasje.

 

En dus, alleen al het feit dat Hughes het poogde te onderzoeken liep uit op een stortvloed aan vijandigheid, alsof Kitchen en zijn collega’s wedijverden wie de naarste belediging en scherpste veroordeling kon leveren tegen iedereen die betrokken was bij de publicatie van het artikel.

Voordat de avond viel tweette de uitgever van het tijdschrift, Lacin Idil Oztig, een schermkopie van haar verklaring waarmee zij de gang van zaken met het artikel verdedigt. Zij vroeg dapper de lezers op te houden met de leden van de redactieraad aan te vallen en hield vol dat zij en de auteur volledig verantwoordelijk waren voor het artikel.

Alternatives Statement

Publieke Verklaring

Ik schrijf met betrekking tot de controverse op de sociale media rondom een recent gepubliceerd artikel getiteld ”9/11 en de stilte van de IR-geleerden”. Dit artikel onderzoekt het officiële verhaal betreffende de gebeurtenissen op 9/11 in het licht van nieuwe bewijzen, voortgebracht door de 9/11 truth beweging en geeft kritiek op het gebrek aan aandacht voor de gebeurtenissen op 9/11 van IR-geleerden.

Dit artikel heeft een uitbarsting van buitensporigheid op sociale media veroorzaakt met beschuldigingen dat ”Alternatives”ronduit samenzwering publiceert en dat het artikel op zoek ging naar ongekwalificeerde commentaargevers.
In de eerste plaats bevordert het artikel geen samenzweringstheorie.

Het artikel stelt vragen bij het het officiële 9/11-verhaal en vestigt er de aandacht op dat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan de rol van het Islamitisch fundamentalisme op 9/11. Maar tegelijkertijd geeft het toe, dat de kwaliteit van het onderzoek naar de waarheid omtrent 9/11 sterk varieert.

Zoals in het artikel vermeld, bleef, hoewel terrorisme een vracht aan literatuur had opgeleverd, het dominante 9/11-verhaal meestal onbevraagd onder IR-geleerden. Het artikel wierp licht op de vraag waarom academici stil bleven over het dominante verhaal, de mogelijkheid aanhalend gebrandmerkt te worden als een komplotdenker, de kracht van het taboe en de onderdrukking van academische vrijheid als reden.

Op zijn social media account schreef een geleerde, dat hij gevraagd werd voor een beoordeling, maar hij weigerde het artikel te beoordelen en er ook bij vermelde, dat als hij het had beoordeeld, hij het zou hebben afgewezen. Ik kan bevestigen dat hij de beoordeling van het artikel weigerde, maar een andere geleerde als eventuele beoordelaar aanried (ik kan het bewijs leveren indien nodig). Ik veronderstel, dat hij het artikel las voordat hij een IR-geleerde aanried als beoordelaar.

Ik bevestig ook dat het artikel een juist beoordelingsproces doorliep. De beoordelaars zijn respectabele geleerden op het gebied van IR.

Ik vraag vriendelijk degenen, die de leden van de redactieraad aanvallen daarmee op te houden. De leden van de redactieraad lezen niet alle artikelen voorafgaand aan publicatie.

Alle verantwoordelijkheid betreffende het artikel rust op mij en de auteur.

Lacin Idil Oztig
Uitgever van het blad Alternatives: Wereldwijd, Plaatselijk, Politiek

 

Maar dit liet de troep op Twitter niet eindigen. Buitengewoon Professor Emmett McFarlane toonde zich verrast dat niemand van het tijdschrift het artikel had afgekeurd of teruggetrokken. Assistent professor Jennifer Mustapha noemde het een “stomende berg heet vuilnis” en postte een plaatje van een vrouw met een schaar als wapen. Dr. Nour Halabi verklaarde, dat ze nooit weer in Sage Publications zou publiceren tenzij ze dit artikel terugnamen. Zij riep andere academici op haar voorbeeld te volgen.

upset ir 22peeps22 e1583626348832 

halabi and others e1583626532842

Emmett Macfarlane @EmmMacfarlane – 4 Maart
De publicatie van een artikel over de waarheid over 9/11 door het tijdschrift Alternatives is beduidend slechter dan de beruchte verdediging van kolonialisme gepubliceerd door Third World Quarterly een paar jaar geleden.

Emmett Macfarlane @EmmMacfarlane – 4 Maart
Dit laatste was een (verschrikkelijk) normatief argument, dat steunde op zwak bewijs. In tegenstelling is het 9/11-stuk de publicatie van desinformatie. Het is een complete mislukking van de uitgever en het proces van beoordelingen door collega’s.

Emmett Macfarlane @EmmMacfarlane – 4 Maart
Ik ben verbaasd , dat ik niet meer gezien heb van de redactie-adviesraad , die het afkeurden of terugnamen. Ik kan niet geloven dat iemand vrijwillig aan het blad verbonden blijft zolang dat stuk niet verwijderd wordt.

Jen Mustapha @JenMustapha – 4 Maart
Het is een stomende berg heet vuilnis en ik ben er best kwaad over . Kan je verzekeren dat eigenlijk alle kritische IR-waarnemers die ik ken even verbijsterd zijn als ik en jij. Het is een schande en helemaal niet representatief voor zoveel goed kritisch IR-werk daar bij hen.

Dr Nour Halabi @noor_halabi – 5 Maart
Tenzij dit zogenaamde artikel dat leurt met samenzweringstheorieën wordt herroepen zal ik nooit weer in Sage publiceren. Ik doe een beroep op andere academici met mij mee te doen: voor “truthers” en samenzweringstheoretici is geen plaats in academies en in welk van onze publicaties dan ook.

SAGE Publishing @SAGE_News – 18h
We wilden u laten weten dat we ernaar kijken en met een herzien standpunt komen zodra we er een hebben.

 

Een volledig overzicht van de zeer on-academische twittergekte wordt verschaft door blogger Tim Hayward in zijn artikel "Controverse over collegiale beoordeling berecht op Twitter".

Maar genoeg over alle vitriool op Twitter. Voor degenen die het geletterde artikel wensen te lezen kan het verkregen worden op de Alternatives website of gratis gedownload van de webpagina van de University of Lincoln.