På den 18:e årsdagen av attackerna den 11:e september, tillkännagav 9/11 förste räddningsmannen Chistopehr Gioia, kommissisarie i Franklin Square och Munson Brandkårsdistrikt i New York, lanserandet av kampanjen ”Rättvisa för 9/11 hjältar” vid en presskonference i National Press Club.

I juli godkände Mr. Gioia och fyra andra kommissarier i Franklin Square och Munson Brandkårsdistrikt enhälligt en resolution som kräver en ny utredning av attackerna den 11 september. Två av Gioias kommissariekolleger lider av kroniska hälsoeffekter från att ha arbetat på Ground Zero och en av institutionens medlemmar, Thomas J. Hetzel, som också var medlem i New Yorks brandkår, dog i tjänsten den dagen.

Franklin Square och Munson Brandkårsdistrikt är nu i spetsen av arbete i hela delstaten New York samt över hela landet med att förena brandtjänster bakom sin uppmaning till kongressen att återuppta 9/11 utredningen. Kongressens utredning som de söker skulle genomföras parallellt med den pågående Grand Jury utredningen och initieras av US Attorney för Södra Distriktet i New York, Geoffrey Berman.

Mr Gioia fick sällskap vid nyhetskonferensen av Bob och Helen McIlvaine, vars son Bobby omkom vid World Trade Center. Under de senaste två åren har Mr McIlvaine lett en kampanj, i sin sons namn, för att införa och anta förslag till lagstiftning som skulle inrätta en valkommitté i kongressen för att undersöka förstörelsen av World Trade Center.

Också närvarande vid presskonferensen var David Meiswinkle, ordförande i Advokatkommittén för 9/11 Utredning, och arkitekten Richard Gage, grundare av organisationen Arkitekter & Ingenjörer för 9/11 Sanning (AE911Truth). Mr Meiswinkle diskuterade sin organisations nuvarande rättstvister mot USAs justitiedepartement och FBI. Mr Gage beskrev de nyligen utgivna resultaten av en fyraårig datormodellstudie av kollapsen av World Trade Center Building Seven, genomförd av forskare vid University of Alaska Fairbanks (UAF) och finansierad av AE911Truth.

Gruppen tog sig efteråt till Capitol Hill för att träffa flera medlemmar av kongressen och att be dem granska UAF WTC 7 studien samt införa Bobby McIlvaine Act. Medlemmarna de besökte inkluderade kongressledamoten Kathleen Rice, som representerar Long Island distriktet där Franklin Square ligger, och senatorn Kirsten Gillibrand som representerar delstaten New York.

Fire Commissioner Christopher Gioia and Helen McIlvaine, mother of Bobby McIlvaine, who was killed on 9/11, at the Cannon House Office Building in Washington, D.C.