W 18-tą rocznicę ataków 11 września Christopher Gioia - udzielający pierwszej pomocy pamiętnego dnia 9/11, szef oddziału Straży Pożarnej Franklin Square and Munson w Nowym Jorku, ogłosił rozpoczęcie kampanii “Sprawiedliwość dla Bohaterów 9/11” podczas konferencji prasowej w Narodowym Klubie Prasy.

W lipcu, Gioia i czterech innych dowódców z oddziału Straży Pożarnej Franklin Square and Munson jednogłośnie zaakceptowali treść rezolucji wzywającej do uruchomienia nowego śledztwa dotyczącego ataków z dnia 11 września 2001 r. Dwóch dowódców spośród kolegów Gioii cierpi na chroniczne schorzenia wynikłe wskutek ich pracy w bezpośredniej strefie katastrofy, zaś jeden z pracowników oddziału, Thomas J. Hetzel, który był także członkiem Remizy Strażackiej Miasta Nowy Jork (FDNY), został zabity tego dnia podczas pełnienia swoich obowiązków.

Rejon Straży Pożarnej Franklin Square and Munson obecnie podejmuje wysiłki na obszarze stanu Nowy Jork i całego kraju, aby zjednoczyć straż pożarną w celu poparcia ich petycji do Kongresu o ponowne otwarcie śledztwa w sprawie 9/11. Śledztwo Kongresu, o jakie oni zabiegają, byłoby prowadzone równolegle z trwającym śledztwem wielkiej ławy przysięgłych zainicjowanym przez Prokuratora Generalnego południowego okręgu Nowego Jorku - Geoffreya Bermana.

Do Gioia'i podczas konferencji prasowej dołączyli Bob i Helena McIlvaine, których syn Bobby został zabity w Światowym Centrum Handlu. Przez ostatnie dwa lata Pan McIlvaine prowadził kampanię w imieniu swojego syna, aby przedłożyć i wprowadzić w życie projekt ustawodawstwa, które ustanawiałoby spośród wybranych członków Kongresu komitet do ponownego zbadania destrukcji Światowego Centrum Handlu.

Także obecny był David Meiswinkle, który jest prezesem Komitetu Prawników ds. Śledztwa 9/11 oraz architekt Richard Gage, który jest założycielem Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów dla Prawdy o 9/11. Pan Meiswinkle omówił bieżący spór sądowy jego organizacji przeciwko Ministerstwu Sprawiedliwości USA i F.B.I. Pan Gage przedstawił w skrócie ostatnio opublikowane wyniki z czteroletniego studium modelowania komputerowego zawalenia się Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu, autorstwa naukowców z Uniwersytetu Alaski, Fairbanks (UAF), którego wykonanie zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Architektów i Inżynierów dla Prawdy o 9/11.

Grupa udała się następnie na Kapitol, aby spotkać się z kilkoma członkami Kongresu, prosząc ich by zapoznali się z raportem UAF WTC 7 i aby wnieśli oni o uchwalenie Ustawy Bobby'ego McIlvaine'a. Biura, w których grupa złożyła wizytę obejmowały między innymi Biuro Kongresmenki Kathleen Rice, która reprezentuje dystrykt Long Island, gdzie zlokalizowany jest Franklin Square i biuro Senatorki USA z Nowego Jorku Kirsten Gillibrand.

Szef oddziału Straży Pożarnej Christopher Gioia i Helen McIlvaine, matka Bobby'ego McIlvaine'a, który został zabity 9/11, w budynku biurowym Cannon House w Waszyngtonie, D.C.