Förstörelsen av 47-vånings World Trade Center Building 7 (WTC 7) i New York City sent på eftermiddagen den 11 september 2001 var inte ett resultat av eldsvåda, enligt den mycket förväntade slutrapporten som utfärdades idag av forskare vid University of Alaska i Fairbanks (UAF).

UAF-teamets slutsats, som var resultatet av en fyraårig datormodelleringsstudie av tornets kollaps, motsäger resultaten från National Institute of Standards and Technology (NIST), vilket drog slutsatsen i sin rapport från 2008 att WTC 7 var den första höga byggnad som någonsin kollapsat främst på grund av brand.

Vår studie fann att bränderna i WTC 7 inte kunde ha orsakat den observerade kollapsen, säger professor Leroy Hulsey, undersäkningens huvudforskare. "Det enda sättet byggnaden kunde ha fallit samman på det observerade sättet är genom ett nästan samtidigt nerstörtande av varje kolonn."


"Det enda sättet det kunde ha fallit på det observerade sättet är genom ett nästan samtidigt nersörtande av varje kolonn." - Professor Leroy Hulsey


Den fyraåriga undersökningsstudien finansierades av Architects & Engineers för 9 / 11 Truth (AE911Truth)-- en ideell organisation som representerar mer än 3.000 arkitekter och ingenjörer vilka har undertecknat organisationens krav på en ny utredning om förstörelsen av de tre World Trade Center tornen den 9 / 11.

"Vi är stolta över att ha stött University of Alaska Fairbanks och professor Leroy Hulsey att genomföra en verkligt vetenskaplig studie av orsakerna till denna byggnads kollaps," säger Richard Gage, VD och grundare av AE911Truth. "Det åligger nu byggvärlden, media och regeringstjänstemän att räkna med innebörden av dessa resultat och att inleda en ny fullskalig utredning."

AE911Truth och dess allierade bland familjer till 9 / 11 offren kommer nu att använda rapportens resultat som en del av en formell "begäran om korrigering," vilket gruppen planerar att överlämna till NIST under de kommande dagarna. "De obestridliga fel som dokumenteras i vår begäran om korrigering kommer inte att ge NIST någon annan utväg än att korrigera sin djupt bristfälliga rapport och ändra sin slutsats att bränder var orsaken till kollapsen," sade Gage.


"Det åligger nu byggnadsgemenskapen, media och regeringstjänstemän att räkna med innebörden av dessa resultat och inleda en ny fullskalig utredning." - Richard Gage, AIA


Slutrapporten, som har titeln En strukturell omvärdering av kollapsen av World Trade Center 7 – slutrapport, innehåller förtydliganden och kompletterande text baserad på offentliga kommentarer som lämnats som svar på ett utkast till rapport som gavs ut av UAF och AE911Truth den 3:e september 2019.

UAF-teamets slutrapport är resultatet av en omfattande fyraårig datormodellering som följdes av en robust peer review process. Den granskning som gjordes inbördes innehöll dussintals offentliga kommentarer samt externa granskningar av två oberoende experter, Dr Gregory Szuladzinski från Analytical Service Company och en ledande expert på strukturell mekanik och ändlig elementmodellering, samt Dr Robert Korol, professor emeritus och civil ingenjör vid McMaster University och medlem i Canadian Society for Civil Engineering.

Jag är tacksam för alla som stödde eller deltog i denna undersökning på något sätt, säger professor Hulsey. "Vi hoppas att våra resultat kommer att bli noggrant granskade av byggvärlden och sporra till ytterligare utredningar om hur denna byggnad kom ner på den tragiska dagen."

Hulseys rapport och stödmaterial finns på UAF:s hemsida Institute of Northern Engineering http://ine.uaf.edu/projects/wtc7 och på AE911Truths hemsida https://www.ae911truth.org/wtc7.