De verwoesting van het 47-verdiepingen hoge Wereldhandelscentrum gebouw 7 in New York City in de namiddag van 11 September 2001, was niet het resultaat van branden volgens het vurigst verwachte slotrapport vandaag vrijgegeven door onderzoekers van de Universiteit van Alaska in Fairbanks.

De bevindingen van het UAF-team, die het resultaat waren van een 4 jaar durende studie van modellen van instortende wolkenkrabbers, zijn in tegenspraak met die van het Nationaal Instituut voor Standaards en Technologie (NIST), dat in 2008 concludeerde dat WTC 7 de eerste hoogbouw was die ooit hoofdzakelijk door brand was ingestort.

“Onze studie vond, dat branden in WTC 7 niet de geconstateerde instorting konden hebben veroorzaakt,” zei professor Leroy Hulsey, de voornaamste onderzoeker bij de studie. “De enige manier waarop het had kunnen vallen op de waargenomen manier is door het vrijwel simultaan bezwijken van alle kolommen.”


“De enige manier waarop het had kunnen vallen op de waargenomen manier is door het vrijwel simultane bezwijken van alle kolommen.” — Professor Leroy Hulsey


De vierjarige studie was opgezet door Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth), een non-profit organisatie, die meer dan 3000 architecten en ingenieurs vertegenwoordigt, die de petitie van de organisatie hebben getekend, die oproept tot een nieuw onderzoek naar de verwoesting van de drie torens van het Wereldhandelscentrum op 11 September 2001.

“We zijn er trots op de Universiteit van Alaska Fairbanks en Professor Leroy Hulsey te hebben ondersteund bij het leiden van een werkelijk wetenschappelijke studie naar de oorzaken van de instorting van dit gebouw” zei Richard Gage, de voorzitter en stichter van AE911Truth. “Nu is het de plicht van de bouwwereld, de media en de regeringsvertegenwoordigers rekening te houden met de implicaties van deze bevindingen en een nieuw alles omvattend onderzoek te starten.”

AE911Truth en zijn medestanders onder de families van de slachtoffers van 9/11 zullen de bevindingen in het rapport gebruiken als aandeel van een formeel “herzieningsverzoek”, die de groep van plan is eerstdaags aan NIST te doen. “De aanvechtbare fouten, gedocumenteerd in ons herzieningsverzoek, zullen zorgen, dat NIST er niet voor weg kan haar uiterst wrakke rapport te verbeteren en haar conclusie om te keren, dat branden de oorzaak van de instorting waren, zei Gage.


“Het is nu de plicht van de bouwwereld, de media en regeringsvertegenwoordigers rekening te houden met de implicaties van deze bevindingen en een nieuw alles omvattend onderzoek te starten.” — Richard Gage, AIA


Het eindrapport, getiteld Ponowna Ocena Konstrukcyjna Zawalenia się Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu – Raport Końcowy (Een structurele herevaluatie van de instorting van WTC 7 – Eindrapport), bevat ook uitleg en aanvullende tekst afkomstig van publiek commentaar, gegeven op een voorlopig rapport, uitgebracht door UAF en AE911Truth op 3 September 2019.

Het eindrapport van het UAF-team is het resultaat van een uitgebreide vier jaar durende inspanning om computermodellen te maken, gevolgd door een robuust heronderzoeksproces door collega’s. Het collegiale heronderzoek bevatte tientallen publieke commentaren zowel als extern heronderzoek door twee onafhankelijke deskundigen. Dr. Gregory Szuladzinski van Analytical Service Company, een topdeskundige in structurele dynamica en modellering van eindige elementen, en Dr. Robert Korol, een emeritus professor civiele techniek aan de McMaster University en lid van de Canadian Society for Civil Engineering.

“Ik ben iedereen dankbaar die op enige wijze deze studie ondersteunde of eraan deelnam” zei Professor Hulsey. “We hopen dat onze bevindingen zorgvuldig zullen door de bouwwereld worden bekeken en een aansporing zijn tot verder onderzoek naar hoe dit gebouw neerkwam op die tragische dag”.

Het Hulsey-rapport en het ondersteunend materiaal kan worden gevonden op de webpagina van het UAF’s Institute of Northern Engineering http://ine.uaf.edu/projects/wtc7 en op de webpagina van AE911Truth https://www.ae911truth.org/wtc7.