Zawalenie się 47-piętrowego Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku późnym popołudniem 11 września 2001 r., nie nastąpiło na skutek pożarów, według z uwagą oczekiwanego raportu końcowego opublikowanego dziś przez naukowców Uniwersytetu Alaski w Fairbanks.

Ustalenia zespołu UAF, które są wynikiem czteroletniego Projektu modelowania komputerowego zawalenia sie budynku wysokościowego, zaprzeczają ustaleniom Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST), który w raporcie z 2008 roku doszedł do wniosku, że budynek WTC 7 był pierwszym wysokim budynkiem jaki kiedykolwiek zawalił się głównie z powodu pożaru.

“Nasze analizy wskazały, że pożary w budynku WTC 7 nie mogły spowodować jego obserwowanego zawalenia,” powiedział profesor Leroy Hulsey, kierownik Projektu. “Jedyna możliwość, żeby budynek zawalił się w zaobserwowany sposób to niemal-równoczesna awaria wszystkich kolumn nośnych.”


“Jedyna możliwość, żeby budynek zawalił się w zaobserwowany sposób, to niemal-równoczesna awaria wszystkich kolumn nośnych.” — Profesor Leroy Hulsey


Czteroletnie studium zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Architektów & Inżynierów dla Prawdy o 9/11 (AE911Truth), organizację non-profit reprezentującą ponad 3000 architektów i inżynierów, którzy podpisali petycję organizacji wzywającą do wykonania nowego śledztwa mającego na celu zbadanie zawalenia się trzech wież Światowego Centrum Handlu w dniu 11 września (9/11).

“Jesteśmy dumni z tego, że wspieraliśmy Uniwersytet Alaski w Fairbanks i profesora Leroy'a Hulsey'a przy wykonywaniu prawdziwie naukowych analiz mających na celu ustalenie przyczyn tego zawalenia się budynku” powiedział Richard Gage, prezes i założyciel Stowarzyszenia AE911Truth. “Obecnie to na środowisku ludzi związanych z budownictwem, mediach i urzędnikach rządowych spoczywa obowiązek liczenia się z implikacjami tych ustaleń i uruchomienie nowego pełnowymiarowego śledztwa”

Stowarzyszenie AE911Truth i jego sprzymierzeńcy spośród rodzin ofiar wydarzeń 9/11 wykorzystają obecnie ustalenia raportu jako część formalnego “wniosku o sprostowanie”, który grupa planuje złożyć do NIST'u w najbliższych dniach. “Bezsporne błędy udokumentowane w naszym wniosku o sprostowanie nie pozostawią NIST'owi innego wyjścia jak tylko poprawienie jego zawierającego poważne błędy raportu i wycofania swojej oceny, że to pożary były przyczyną zawalenia” powiedział Gage.


“Obecnie to na środowisku ludzi związanych z budownictwem, mediach i urzędnikach rządowych spoczywa obowiązek liczenia się z implikacjami tych ustaleń i uruchomienie nowego pełnowymiarowego śledztwa.” — Richard Gage, AIA


Raport końcowy zatytułowany Ponowna Ocena Konstrukcyjna Zawalenia się Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu – Raport Końcowy, zawiera wyjaśnienia i tekst uzupełniający – opracowane w odpowiedzi na publiczne komentarze zgłoszone w odzewie na opublikowanie przez UAF i AE911Truth w dniu 3 września 2019 r. projektu raportu końcowego.

Raport końcowy zespołu UAF, który powstał w wyniku wielostronnego czteroletniego wysiłku badawczego w ramach projektu modelowania komputerowego, został przed jego publikacją poddany solidnej recenzji naukowej. Recenzja zawierała kilkadziesiąt publicznych komentarzy, jak również zewnętrzne recenzje dwóch niezależnych ekspertów; dr. Grzegorza Szuladzińskiego z firmy Analytical Service Company - czołowego eksperta z zakresu mechaniki konstrukcyjnej i modelowania metodą elementów skończonych, oraz dr. Roberta Korola - emerytowanego profesora inżynierii cywilnej Uniwersytetu McMaster, a także członka Kanadyjskiego Stowarzyszenia Inżynierii Cywilnej.

“Jestem wdzięczny każdemu kto wspierał lub uczestniczył w studium, w jakikolwiek sposób” powiedział profesor Hulsey. “Mamy nadzieje, że nasze odkrycia zostaną starannie przeanalizowane przez środowisko ludzi związanych z budownictwem i pobudzą dalsze działania śledcze mające na celu ustalenie jak ten budynek się zawalił tego tragicznego dnia.”

Raport Hulsey'a i materiały uzupełniające są dostępne na stronie sieciowej Instytutu Inżynierii Północnej, UAF (UAF’s Institute of Northern Engineering) http://ine.uaf.edu/projects/wtc7 i na stronie sieciowej Stowarzyszenia AE911Truth https://www.ae911truth.org/wtc7.