EN | ES | CS | FR | DE | IT | JA | NL | PL | PT

POŻAR NIE SPOWODOWAŁ zawalenia się 3-ciej Wieży, 11 września 2001 roku – Jak Ustalono w Wyniku Nowych Badań

Dnia 11 września 2001 r. o godzinie 17:20, 47-piętrowy Budynek Nr 7 Światowego Centrum Handlu zawalił się w obrysie swoich fundamentów.. Na dystansie ponad 30 metrów przez 2.5 sekundy, spośród siedmiosekundowego całkowitego czasu destrukcji, jego upadek odbywał się z przyspieszeniem ziemskim.

Pomimo wezwań, aby zabezpieczyć dowody, urzędnicy miasta Nowy Jork spowodowali, że pozostałości budynku zostały usunięte i zniszczone w ciągu kilku następujących po katastrofie tygodni i miesięcy, uniemożliwiając na zawsze wykonanie zgodnego z obowiązującymi standardami poprawnego merytorycznie śledztwa. Siedem lat później śledczy federalni doszli do wniosku, że WTC 7 był pierwszym wieżowcem o stalowej konstrukcji, jaki kiedykolwiek zawalił się wyłącznie na skutek zwykłego pożaru biurowego.

Dzisiaj my - Architekci & Inżynierowie dla Prawdy o 9/11, mamy przyjemność we współpracy z Uniwersytetem Alaska Fairbanks (UAF) dokonać publikacji projektu raportu z czteroletniego projektu modelowania komputerowego zawalenia się budynku WTC 7 zrealizowanego przez badaczy z wydziału Inżynierii Cywilnej tegoż Uniwersytetu. Wnioskiem końcowym raportu UAF WTC 7 jest ustalenie, że zawalenie się budynku WTC 7 dnia 11 września (9/11) nie było spowodowane przez pożar, lecz raczej przez niemal równoczesne zniszczenie wszystkich kolumn nośnych w budynku.

Raport końcowy (po angielsku) | Przeczytaj streszczenie (po angielsku)

The Alt Tag

Informacje o Projekcie

Badacz prowadzący

Dr. J. Leroy Hulsey
Profesor Inżynierii Lądowej, Uniwersytet Alaska Fairbanks

Współpracownicy badawczy

Dr. Feng Xiao
Profesor Nadzwyczajny, Nanjing University of Science and Technology

Dr. Zhili Quan
Inżynier budowy mostów, South Carolina Department of Transportation

Okres trwania Projektu

1 maja 2015 r. – 31 grudzień 2019 r.

Finansowanie

$316,153 (zapewnione przez Stowarzyszenie Architekci & Inżynierowie dla Prawdy o 9/11)

Simulations and Videos

Okres możliwości składania Publicznych Uwag i Komentarzy

Po opublikowaniu projektu raportu UAF WTC 7, dnia 3 września 2019, otworzony został dwumiesięczny okres zgłaszania uwag i komentarzy, kończący się 1 listopada 2019. Raport końcowy będzie opublikowany w późniejszym terminie bieżącego roku.

Podczas tego okresu zespół badawczy UAF i zespół AE911Truth serdecznie wszystkich zaprasza do zgłaszania konstruktywnych uwag i komentarzy mających na celu promowanie analiz i prezentacji ustaleń zawartych w raporcie. W tym samym czasie recenzenci wyznaczeni spoza UAF i AE911Truth również opracują recenzje raportu.

Komentatorzy proszeni są o wysyłanie uwag i komentarzy w formacie plików PDF lub Word na adres publiccomment@AE911Truth.org.

Dostępność Danych

Wszystkie dane wejściowe, wynikowe i symulacje, które zostały wykorzystane lub wygenerowane podczas trwania Projektu zostaną udostępnione tutaj i pod linkiem http://ine.uaf.edu/wtc7 (po angielsku). Zespół badawczy obecnie porządkuje i przekształca wszystkie swoje dane do formatu, w którym będzie je można łatwo pozyskiwać i wykorzystywać. Przewidujemy, że dane staną się dostępne publicznie pomiędzy 16, a 30 września 2019 r.

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem tych danych uprzedzamy, że jest to kilkaset gigabajtów, zatem należy właściwie zaplanować możliwości techniczne ich zapisania.