Badania Uniwersyteckie Pozwoliły Ustalić, że Pożar Nie Spowodował Zawalenia się Budynku Nr 7, 11 września 2001 r. (9/11)

25 marca 2020 roku, naukowcy pracujący na Uniwersytecie Alaski w Fairbanks - USA (UAF), opublikowali raport końcowy 4-letniego projektu modelowania komputerowego zawalenia się Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu.

47-piętrowy Budynek WTC 7 był trzecim wieżowcem, który uległ kompletnemu zniszczeniu 11 września 2001 roku, zawalając się gwałtownie i symetrycznie na obrys swoje podstawy o godzinie 5:20 po południu. Siedem lat później śledczy z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) doszli do wniosku, że WTC 7 był pierwszym wieżowcem o stalowej konstrukcji nośnej, jaki kiedykolwiek zawalił się wyłącznie na skutek typowego pożaru biurowego.

Przeciwnie do wniosków NIST'u, zespół badawczy z UAF ustalił, że zawalenie się WTC 7 dnia 9/11 było spowodowane nie przez pożary, lecz na skutek niemal jednoczesnej awarii wszystkich kolumn nośnych budynku.

W następstwie opublikowania raportu, Stowarzyszenie AE911Truth i dziesięcioro członków rodzin ofiar wydarzeń 9/11 złożyło formalny wniosek do NIST'u o dokonanie korekty raportu dotyczącego przyczyn zawalenia się budynku WTC 7 częściowo w oparciu o ustalenia UAF. Wniosek ten jest obecnie rozpatrywany.

Raport można pobrać tutaj: Raport końcowy (po angielsku) | Abstrakt (po angielsku) | Prośba o o Korektę

Raport końcowy

EN | ES | CS | NL | FR | DE | IT | JA | PL | PT

   

   

Przyłącz się do naszego Wezwania o Przeprowadzenie Nowego Śledztwa

Dołącz swoje nazwisko do rosnącego poparcia petycji ponad 3,250 architektów i inżynierów.

Informacje o Projekcie

Badacz prowadzący

Dr. J. Leroy Hulsey
Profesor Inżynierii Lądowej, Uniwersytet Alaska Fairbanks

Współpracownicy badawczy

Dr. Feng Xiao
Profesor Nadzwyczajny, Nanjing University of Science and Technology

Dr. Zhili Quan
Inżynier budowy mostów, South Carolina Department of Transportation

Okres trwania Projektu

1 maja 2015 r. – 31 grudzień 2019 r.

Finansowanie

$316,153 (zapewnione przez Stowarzyszenie Architekci & Inżynierowie dla Prawdy o 9/11)

Simulations and Videos

Okres możliwości składania Publicznych Uwag i Komentarzy

Po opublikowaniu projektu raportu UAF WTC 7, dnia 3 września 2019, otworzony został dwumiesięczny okres zgłaszania uwag i komentarzy, kończący się 1 listopada 2019. Raport końcowy będzie opublikowany w późniejszym terminie bieżącego roku.

Podczas tego okresu zespół badawczy UAF i zespół AE911Truth serdecznie wszystkich zaprasza do zgłaszania konstruktywnych uwag i komentarzy mających na celu promowanie analiz i prezentacji ustaleń zawartych w raporcie. W tym samym czasie recenzenci wyznaczeni spoza UAF i AE911Truth również opracują recenzje raportu.

Komentatorzy proszeni są o wysyłanie uwag i komentarzy w formacie plików PDF lub Word na adres publiccomment@AE911Truth.org.

Dostępność Danych

Wszystkie dane wejściowe, wynikowe i symulacje, które zostały wykorzystane lub wygenerowane podczas trwania Projektu zostaną udostępnione tutaj i pod linkiem http://ine.uaf.edu/wtc7 (po angielsku). Zespół badawczy obecnie porządkuje i przekształca wszystkie swoje dane do formatu, w którym będzie je można łatwo pozyskiwać i wykorzystywać. Przewidujemy, że dane staną się dostępne publicznie pomiędzy 16, a 30 września 2019 r.

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem tych danych uprzedzamy, że jest to kilkaset gigabajtów, zatem należy właściwie zaplanować możliwości techniczne ich zapisania.

Justice Friday Videos

Science Saturday Videos

Big Picture Sunday Videos