Efter 10 år av vägran att offentligöra viktiga data från sin analys av förstörelsen av World Trade Center Building 7, har National Institute of Standards and Technology (NIST) publicerat en ny FAQ på sin hemsida och försvarar sin befängda ståndpunkt att frisläppandet av dessa uppgifter "kan äventyra allmänhetens säkerhet".

Från upplåningar av tidigare avslag av Freedom of Information Act (FOIA) förfrågningar och domstolsanmälningar från NIST och US Department of Commerce, låter deras FAQ:

"Den undanhållna informationen innehåller detaljerade anslutningsmodeller som har validerats mot faktiska händelser och därför tillhandahåller verktyg som kan användas för att förutsäga en byggnads kollaps. Informationen i de undanhållna dokumenten är tillräckligt detaljerad att den kan användas för att utveckla planer för att förstöra andra byggnader som är konsturerade på liknande sätt.. "

NIST utfärdade FAQ som svar till mer än 170 aktivister som, föranledda av AE911Truth, kontaktade NISTs direktör Walter Copan och bad honom att upphäva rapporten om "konstaterande om allmän säkerhet information" från 2009, och därefter, när NIST vägrade att göra detta, skrev aktivister igen till Copan på uppmaning av AE911Truth och frågade honom: "hur exakt kunde terrorister använda dessa uppgifter för att utforma sätt att förstöra byggnader?" NISTs FAQ underlåter dock att ge ett rimligt scenario för hur detta skulle kunna hända.

I stället pekar FAQ på ett beslut från april 7, 2011 av den amerikanska tingsrätten för District of Columbia att upprätthålla NISTs "resultat"--som om domstolsbeslutet gör NISTs ställning vetenskapligt och etiskt rätt. Federala domstolar är kända för att visa alltför stor vördnad när det gäller federala byråers beslut hur information ska klassificeras. Den rättsliga standarden i detta fall var att NISTs förklaring bara behövde vara "logisk" och "rimlig". I verkligheten är det varken det ena eller det andra, men domstolen skulle aldrig ställa sig emot NIST.

Resultatet är att 11 år efter NIST publicerade sin rapport om byggnad 7 då den ledande utredaren, Dr Shyam Sunder, förmanade allmänheten att "erkänna att vetenskapen verkligen var bakom vad vi har sagt," har byrån inte offentliggjort ett enda dokument eller någon fil som styrker misslyckandet i sin detaljerade, långsökta, och avslöjande analysis av byggnadens förstörelse.

Efter det att en medlem av AE911Truth kontaktade NISTs direktör Copan vid ett evenemang under hösten 2018 och NIST sedan följde upp för att fråga vilken information han sökte, skrev Richard Gage till Copan på uppdrag av denne medlem och begärde ”de handlingar som för närvarande inte undantas från utlämnande” och som styrker den rapporterade ”walk-off” av bjälken A2001 på kolumn 79. (Detta är det påstådda misslyckandet som tog NIST fem år av huvudkliande att komma fram med och som vi ska tro satte igång en Rube Goldberg-stil kedjereaktion och som förändrade byggnad 7 till en fin hög av spillror på några sekunder.) Men Copan svarade inte på Gage.

Med offentliggörandet av denna senaste FAQ, är det nu ute i det öppna för alla att se att NISTs vägran att släppa ut viktiga uppgifter i samband med dess utredning av byggnad 7 har ingenting att göra med att skydda den allmänna säkerheten och allt att göra med att skydda sin analys från oberoende granskning. Visst, om NIST trodde att dess analys var korrekt och ärlig, skulle de ha gjort alla sina uppgifter tillgängliga för länge sedan--precis som forskarna vid University of Alaska Fairbanks (UAF) har gjort om sin fyraåriga studie om byggnad 7.

Medan NIST har motsatt sig växande krav på öppenhet och ärlighet, kan det vara säker på att trycket kommer att fortsätta att höjas med den överhängande lanseringen av UAFs slutrapport.

Om du är en arkitekt, ingenjör eller vetenskapsman, uppmuntrar vi dig att kontakta direktör Copan (e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. och kopiera This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) med dina tankar om hur NIST kan vända kurs och engagera sig i verklig vetenskaplig dialog om kritiken av sin rapport om World Trade Center Byggnad 7.