Po 10 latach odmawiania upublicznienia kluczowych danych ze swojej analizy zawalenia się Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu, Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) na swojej stronie sieciowej opublikował nowe odpowiedzi na często zadawane pytania broniąc swego groteskowego stanowiska, że upublicznienie tych danych “mogłoby zagrozić bezpieczeństwu publicznemu.”

Zapożyczając z wcześniejszych odmów prośbom FOIA i wniosków sądowych składanych przez NIST i Departament Handlu USA, w dziale FAQ możemy przeczytać:

“Nieujawnione informacje zawierają szczegółowe modele konstrukcyjne, które zostały zweryfikowane przez porównanie z rzeczywistymi zdarzeniami i dlatego dostarczają narzędzi, które mogłyby być wykorzystane do wyznaczenia warunków zawalenia się budynku. Informacja zawarta w nieudostępnionych plikach jest wystarczająco szczegółowa, by można było ją wykorzystać do opracowania planów zniszczenia innych budynków o podobnej konstrukcji.”

NIST opublikował Odpowiedzi na Często Zadawane Pytania (FAQ) w reakcji na wezwania ponad 170 działaczy, którzy zachęceni przez Stowarzyszenie AE911Truth skontaktowali się z Dyrektorem NIST'u Walterem Copanem, prosząc go by anulował wydane w 2009 roku “Ustalenie odnośnie Informacji dotyczących Bezpieczeństwa Publicznego ” — a potem, gdy już NIST odmówiło wycofania ustalenia, działacze ponownie napisali do Copana w ponagleniu Stowarzyszenia AE911Truth pytając go: “W jaki dokładnie sposób terroryści mogliby użyć tych danych, aby zaprojektować sposoby zniszczenia budynków?” Jednak dział FAQ zawodzi w dostarczeniu wiarygodnego scenariusza jak by coś takiego mogło się wydarzyć.

Zamiast tego dział FAQ wskazuje na decyzję z 7 kwietnia 2011 r. wydaną przez Sąd Okręgowy USA dla Okręgu Columbia podtrzymującą “ustalenie” NIST’u — tak jakby decyzja sądu czyniła stanowisko NIST’u uzasadnionym naukowo i etycznie. Sądy Federalne są znane z tego, że są nadmiernie zróżnicowane w opiniach wtedy, gdy chodzi o decyzje agencji rządowych dotyczących klasyfikowania informacji. Przyjętą normą prawną w tym przypadku było to, by wyjaśnienie NIST’u było zaledwie “logiczne” i “brzmiące prawdopodobnie.” W rzeczywistości nie ma ono żadnej z tych cech, lecz sąd nigdy nie zamierzał wydać orzeczenia niezgodnego ze stanowiskiem NIST'u.

Rezultat jest taki, że 11 lat po tym, gdy NIST opublikował raport dotyczący zawalenia Budynku Nr 7 — kiedy to jego główny śledczy Dr Shyam Sunder napominał opinię publiczną, by “dostrzegła, że za tym co my twierdzimy naprawdę stoi nauka” — agencja nie opublikowała ani jednego dokumentu lub pliku, który uzasadniałby merytorycznie zapoczątkowanie zawalenia według podanego w raporcie wymyślnego, naciąganego, a obecnie sfalsyfikowanego scenariusza zawalenia się budynku.

Po tym, gdy sympatyk Stowarzyszenia AE911Truth skontaktował się Dyrektorem Copanem podczas spotkania na jesieni 2018 r. - a później NIST w odpowiedzi zapytał go jakich informacji poszukuje, Richard Gage napisał do Copana w imieniu sympatyka prosząc o jakikolwiek dokument nie będący obecnie wyłączonym z dostępu publicznego, który uzasadniały merytorycznie raportowane zejście z łoża dźwigara A2001 przy słupie Nr 79. (To jest tej domniemanej awarii, nad wymyśleniem której NIST głowił się pięć lat, by podać nam do wierzenia, że to owa awaria zainicjowała reakcję łańcuchową w stylu Rube'a Goldberga i przekształciła budynek w zgrabny stosik gruzowiska w przeciągu sekund.) Lecz Copan nie udzielił Gage'owi odpowiedzi.

Wraz z opublikowaniem tych najnowszych odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ), jest obecnie dla wszystkich jasno widoczne, że odmowa NIST’u udostępnienia kluczowych danych związanych z jego śledztwem dotyczącym zawalenia się Budynku Nr 7 nie ma nic wspólnego z ochroną bezpieczeństwa publicznego i ma wszystko z ochroną jego analizy przed niezależną kontrolą. Oczywiście, jeśli NIST by wierzył, że jego analiza jest poprawna i uczciwa, to już dawno uczyniłby wszystkie dane z tej analizy dostępnymi publicznie — tak jak uczynili to badacze z Uniwersytetu Alaski w Fairbanks (UAF) odnośnie ich czteroletniego projektu badawczego  poświęconego Budynkowi Nr 7.

Chociaż NIST oparł się rosnącym głosom wzywającym do transparentności i uczciwości, to może on być pewien, że nacisk będzie nadal rósł wraz ze zbliżającą się datą opublikowania finalnej wersji raportu UAF.

Jeśli ktoś z Państwa jest architektem, inżynierem lub naukowcem, to zachęcamy do skontaktowania się z Dyrektorem Copanem (email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz wysłania kopii copy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i przesłania mu swoich przemyśleń jak NIST może zmienić swoje postępowanie i zaangażować się w prawdziwy dialog naukowy odnośnie krytyki jego raportu poświeconego zawaleniu się Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu.