Na 10 jaar weigering om de sleutelgegevens van zijn analyse van de vernietiging van WTC 7 te publiceren, heeft het Nationaal Instituut voor Standaards en Technologie (NIST) op zijn website een nieuw FAQ gepubliceerd om zijn belachelijke standpunt te verdedigen, dat de vrijgave van deze data “de publieke veiligheid in gevaar zou brengen”.

Gebruik makend van eerdere ontkenningen van FOIA-verzoeken en rechtbankverslagen door NIST en het U.S. Ministerie van Handel, luidt het FAQ :

“De achtergehouden informatie bevat gedetailleerde verbindingsmodellen die aan de hand van daadwerkelijke gebeurtenissen getest, en daarom instrumenten verschaffen die gebruikt kunnen worden om de instorting van een gebouw te voorspellen. De informatie, besloten in de achtergehouden bestanden, is gedetailleerd genoeg dat het zou kunnen worden gebruikt om plannen te ontwikkelen om andere gelijksoortig geconstrueerde gebouwen te vernietigen.”

NIST gaf de FAQ uit in antwoord op meer dan 170 activisten die door AE911Truth uitgenodigd werden contact op te nemen met NIST Director Walter Copan om hem te vragen de “Finding Regarding Public Safety Information”(Bevindingen betreffende informatie over publieke veiligheid) van 2009 te annuleren— en pas toen NIST genegen was dat te doen, schreven activisten weer aan Copan op aandringen van AE911Truth om hem te vragen: “Hoe precies zouden terroristen deze gegevens kunnen gebruiken om plannen te maken om gebouwen te vernietigen?” Toch slaagt het FAQ er niet in een plausibel scenario te verschaffen van hoe dat zou kunnen gebeuren.

In plaats daarvan wijst FAQ op een April 7, 2011, decision (besluit d.d. 13 April 2011) door de U.S. District Court for the District of Columbia die de “bevinding” van NIST handhaaft, alsof de beslissing van het hof het standpunt van NIST wetenschappelijk en ethisch juist maakt. Federale hoven staan er bekend om overdreven genuanceerd te zijn als het gaat om beslissingen van overheidsdiensten die informatie classificeren. Het wettische standpunt was in dit geval dat de verklaring van NIST vooral “logisch” en “verklaarbaar” moest zijn.” In werkelijkheid is het geen van beide, maar het hof was er nooit op uit iets in het nadeel van NIST te vinden.

De slotsom is dat 11 jaar nadat NIST zijn rapport over Gebouw 7 publiceerde — met zijn onderzoeksleider Dr. Shyam Sunder, die het publiek aanspoorde om te “herkennen dat er wetenschap staat achter wat wij gezegd hebben” — het instituut geen enkel document of bestand heeft vrijgegeven dat de instortingsoorzaak onderbouwt van zijn uitgebreide, vergezochte en nu als incorrect onthulde scenario van de vernietiging van het gebouw.

Nadat een supporter van AE911Truth directeur Copan in de herfst van 2018 benaderde over een gebeurtenis en NIST vervolgens vroeg welke informatie hij zocht, schreef Richard Gage aan Copan namens de supporter met de vraag naar mogelijke documenten die niet onlangs uitgesloten zijn van ontsluiting, die keihard bewijzen dat draagbalk A2001 van kolom 79 weggleed. (Dit is het veronderstelde falen dat NIST vijf jaar hoofdbrekens kostte om er op te komen en waarvan wij verondersteld worden te geloven dat het een kettingreactie à la Rube Goldberg veroorzaakte, die het gebouw in een kwestie van seconden veranderde in een nette bult puin). Maar Copan antwoordde Gage niet.

Met de publicatie van de laatste FAQ, is het nu openlijk voor ieder te zien, dat NIST’s weigering de sleuteldata vrij te geven van zijn onderzoek naar Gebouw 7, niets te maken heeft met bescherming van de publieke veiligheid en alles te maken heeft met het afschermen van zijn analyse voor onafhankelijk onderzoek. Als NIST geloofde, dat zijn analyse correct was en boven verdenking, dan zou het zeker alle data lang geleden beschikbaar hebben gemaakt — precies als de onderzoekers van de Universiteit van Alaska (UAF) hebben gedaan met betrekking tot hun 4-jarige studie over Gebouw 7.

Omdat NIST een groeiend aantal oproepen tot transparantie en eerlijkheid heeft geweigerd kan het zeker zijn dat de druk almaar zal toenemen met het op handen zijnde uitkomen van het definitieve UAF-rapport.

Bent u een architect, ingenieur of wetenschapper dan moedigen wij u aan directeur Copan te benaderen (E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en kopie naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) met uw gedachten over hoe NIST het tij kan keren en deelnemen aan de werkelijke wetenschappelijke dialoog betreffende de kritiek op zijn rapport over Wereld Handels Centrum Gebouw 7.