Arkitekter & Ingenjörer för 9/11 Sanning har nöjet att tillkännage utgivandet av alla ingångsdata, resultatdata och simuleringar som använts i eller alstrats av den utredning som University of Alaska Fairbanks just färdiggjort angående World Trade Center Building 7.

All data kan laddas ner i en zip-fil på antingen AE911Truth.org/wtc7 eller ine.uaf.edu/wtc7.

Eftersom utgivningen av dessa filer fördröjdes två veckor, har tidsfristen för den offentliga kommentarsperioden flyttats från 1 november till 15 november 2019.

Hjälp med att bidra till en öppen och transparent vetenskaplig process när det gäller WTC 7

Filerna i den här nedladdningen gör att alla personer med de nödvändiga programvaruverktygen kan granska och replikera alla datoranalyser som utförs i denna utredning.

Medan UAF forskargrupp har gjort alla sina uppgifter tillgängliga för allmänheten, har tyvärr det nationella institutet för standarder och teknik (NIST) hittills vägrat att utöva samma grad av insyn i sin skattefinansierade utredning om kollapsen av WTC 7.

I 2009, utfärdade den dåvarande NIST direktören Patrick Gallagher ett "konstaterande om allmän säkerhetsinformation” som anger att utlämnandet av viss information angående NIST WTC 7-utredningen "kan äventyra den allmänna säkerheten". Sedan dess har NIST nämnt detta allmänna säkerhetsundantag som skäl för att undanhålla viktiga delar av sina modelleringsdata och annan information från allmänheten, inklusive från licensierade ingenjörer, vars främsta uppgift är att skydda allmänhetens säkerhet, hälsa och välfärd.

Som svar på en teknikers överklagande av NISTs beslut att undanhålla denna information, hävdade US Department of Commerce senare att, om informationen släpps ut, kan undanhållen information "ge instruktioner till grupper och individer som vill lära sig att simulera byggnadskollapser och utforma sätt att förstöra byggnader.”

Arkitekter & Ingenjörer för 9/11 Sanning, som representerar tusentals yrkesverksamma människor vilka har till uppgift att bevara allmänhetens säkerhet, motsätter sig kraftfullt undanhållande av all information som rör NISTs WTC 7 utredning. Det bör vara tydligt för alla som observerar detta att risken för att de som skulle använda denna information för att utforma sätt att förstöra byggnader är oändligt mycket liten och att undanhållandet av denna information endast har tjänat till att hindra allmänheten från att granska analyserna gjorda av NIST.

Vi uppmuntrar därför varje medlem av allmänheten som bryr sig om att säkerställa en öppen och transparent vetenskaplig process om kollapsen av WTC 7 att sända ett email till NISTs direktör Walter Copan på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. respektfullt be honom att upphäva uttalandet från 2009 om "konstaterande om allmän säkerhet information." Denna enkla åtgärd skulle tillåta NIST att avslöja all information i samband med sin WTC 7 utredning som medlemmar av allmänheten begär i framtiden.

I ditt email till direktör Copan, vänligen kopiera CatherineFletcher (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), NISTs FOIA officer, och Gail Porter (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), direktör för NISTs Public Affairs Office, samt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så att vi kan spåra hur många förfrågningar Copan får.