Igår publicerade AE911Truth ett omfattande register över bränder av stora höghus som har inträffat runt om i världen under de senaste 50 åren. Vi har för avsikt att uppdatera detta när det sker stora höghusbränder i framtiden. (Läs artikeln.)

Behovet av detta register blev uppenbart då en skur av uppmärksammade bränder inträffade under de senaste åren, inklusive Grenfell Tower branden i Storbritannien och Plasco Building branden och explosionen i Iran.

Vid sammanställningen av detta dokument var en av våra angelägenheter att se till att felaktiga jämförelser inte görs mellan olika byggnadstyper. En annan angelägenhet var att klargöra att World Trade Center Byggnaderna 1, 2 och 7 förblir de enda stål-inramade och brandskyddade höghus som har genomgått total kollaps skenbart på grund av brand.

Förutom registret av stora höghus bränder, har vi publicerat en ny FAQ som behandlar frågan: Har där någonsin varit en total kollaps av ett stål-inramat och brandskyddat höghus förutom World Trade Center Byggnaderna 1, 2 och 7?