AE911Truth dün itibariyle dünyada geçmiş 50 yıl boyunca gerçekleşen yüksek binalardaki yangınların kapsamlı bir tarihçesini yayınladı. Gelecekte de yüksek binalarda yangınlar olduğu takdirde bu metni güncelleme niyetindeyiz. (Makaleyi okuyun.)

Bu tarihçenin yayınlanma ihtiyacı, geçtiğimiz yıllarda çok sayıda yüksek profilli yangının çıkmasından dolayı belirginleşmiştir. Bunlar, Birleşik Krallık’taki Greenfell Tower ve İran’daki Plasco binası yangını ve patlaması hadiselerini de kapsamaktadır.

Bu tarihçeyi yazarken güttüğümüz kaygılardan birisi farklı bina tipleri arasında yanlış mukayeseler yapılmamasını sağlamak olmuştur. Diğer bir kaygımız ise Dünya Ticaret Merkezi’ndeki 1, 2 ve 7 numaralı binaların sözde yangın sebebiyle tamamen yıkılan tek çelik iskeletli yangına dayanıklı yüksek binalar olarak kaldığını açıklığa kavuşturmaktır.

Belli başlı yüksek bina yangınları tarihçesine ek olarak şu soruyu cevaplayan yeni bir SSS de yayınladık: Dünya Ticaret Merkezi’ndeki 1, 2 ve 7 numaralı binalar dışında hiçbir çelik iskeletli, yangına dayanıklı yüksek bina tamamen yıkılmış mıdır?