Wczoraj stowarzyszenie AE911Truth opublikowało obszerny rejestr poważniejszych pożarów w wieżowcach, które wydarzyły się na całym świecie w ciągu ostatnich 50 lat. Zamierzamy ten spis aktualizować, gdy w przyszłości wydarzą się kolejne poważniejsze pożary w budynkach wysokościowych. (Możesz o tym przeczytać tutaj.)

Potrzeba sporządzenia takiego rejestru stała się oczywista odkąd miała miejsce seria spektakularnych pożarów w ostatnich latach, między innymi pożar Grenfell Tower w Wielkiej Brytanii oraz pożar i eksplozja w budynku Plasco w Iranie.

Przy opracowywaniu tego rejestru jednym z naszych wymogów było zapewnienie, aby nie były dokonywane niepoprawne porównania pomiędzy różnymi typami budynków. Innym staraniem było klarowne wyjaśnienie, że Budynki Światowego Centrum Handlu Nr 1, Nr 2 i Nr 7 pozostają jedynymi wieżowcami o stalowej konstrukcji nośnej, posiadającymi izolację przeciwpożarową, które doświadczyły całkowitego zawalenia rzekomo na skutek pożaru.

Oprócz rejestru poważniejszych pożarów budynków wysokościowych opublikowaliśmy nowy zestaw pytań i odpowiedzi (FAQ), który zawiera odpowiedź na pytanie: Czy kiedykolwiek wydarzyło się całkowite zawalenie budynku wysokościowego o stalowej konstrukcji nośnej, z izolacją przeciwpożarową oprócz Budynków Światowego Centrum Handlu Nr 1, Nr 2 i Nr 7?