Architects & Engineers for 9/11 Truth heeft het genoegen de vrijgave van alle inputdata aan te kondigen, resultaat data en simulaties die gebruikt of gegenereerd werden gedurende de studie van de Universiteit van Alaska Fairbanks betreffende Gebouw 7 van het Wereldhandelscentrum (WTC).

Alle data kan worden gedownload in een ZIP-bestand, hetzij op AE911Truth.org/wtc7 of ine.uaf.edu/wtc7.

Omdat de vrijgave van deze bestanden twee weken werd uitgesteld is de deadline voor publiek commentaar verschoven van 1 November naar 15 November 2019.

Help een open en transparant wetenschappelijk proces met betrekking tot WTC 7 te waarborgen

De bestanden die deze download bevat stellen iedereen met de benodigde software in staat alle tijdens deze studie gemaakte computeranalyses te onderzoeken en te herhalen.

Terwijl het UAF-team al zijn data aan de burgerbevolking beschikbaar heeft gesteld, heeft helaas het National Institute of Standards and Technology (NIST) tot nu toe geweigerd hetzelfde niveau van openheid te tonen, gezien zijn door de belastingbetaler gefinancierde onderzoek naar de instorting van WTC 7.

Het was in 2009, dat de directeur van NIST, Patrick Gallagher, “Uitspraak Aangaande Informatie over Publieke Veiligheid” publiceerde, stellende dat het ontsluiten van bepaalde informatie betreffende het WTC7-onderzoek “de publieke veiligheid op het spel zou kunnen zetten.” Sindsdien heeft NIST deze uitzondering ten dienste van de publieke veiligheid herhaald als reden voor het achterhouden van de cruciale elementen van hun modellering, data en andere informatie voor individuele burgers – inclusief ingenieurs, wier eerst plicht is veiligheid, gezondheid en welzijn van dat publiek te beschermen.

In reactie op de oproep van een technicus terug te komen van NIST’s beslissing deze informatie onder de pet te houden beweerde het V.S. Departement van Handel vervolgens dat, indien bekend gemaakt, de achtergehouden informatie “instructie zou kunnen verschaffen aan groepen en individuen die willen leren hoe je het instorten van een gebouw kunt nabootsen en manieren te zoeken om gebouwen te vernietigen.”

Architects & Engineers for 9/11 Truth, die duizenden deskundigen vertegenwoordigt die belast zijn met het waarborgen van de veiligheid van de burgers protesteren krachtig tegen het achterhouden van iedere informatie met betrekking tot het WTC7-onderzoek van NIST. Het zou alle waarnemers duidelijk moeten zijn dat het risico, dat wie dan ook deze informatie gebruikt om wegen te zoeken om gebouwen te vernietigen, tussen oneindig klein en nul is en dat achterhouden van deze informatie louter gediend heeft om het publiek te weerhouden de door NIST opgevoerde analyses kritisch te bezien.

Daarentegen moedigen wij iedere burger aan, die geeft om een open en transparant wetenschappelijk proces betreffende de instorting van WTC 7, de directeur Walter Copan van NIST via (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) te mailen en hem respectvol te vragen de “Uitspraak Aangaande Informatie over Publieke Veiligheid” te herroepen. Deze eenvoudige actie zou NIST ertoe kunnen brengen elke informatie met betrekking tot zijn WTC7-onderzoek, waar burgers in het vervolg om verzoeken, te ontsluiten.

Stuur alstublieft een kopie van uw E-mail aan directeur Copan, 
aan Catherine Fletcher (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), NIST’s FOIA-officier
en Gail Porter (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), directeur van NIST’s Kantoor Publieke Zaken, 
als ook aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zodat wij kunnen nagaan hoeveel verzoeken Copan ontvangt.