Architekci i Inżynierowie dla Prawdy o 9/11 mają przyjemność ogłosić udostępnienie wszystkich danych wejściowych, danych wyników i symulacji, które były wykorzystane lub wygenerowane podczas prac studialnych związanych z analizą zawalenia się Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu (WTC7), prowadzonych na Uniwersytecie Alaski w Fairbanks.

Wszystkie dane mogą być pobrane w postaci pliku ZIP dostępnego pod linkami AE911Truth.org/wtc7 lub ine.uaf.edu/wtc7 heruntergeladen werden.

Ponieważ udostępnienie tych plików nastąpiło z dwutygodniowym opóźnieniem, ostateczny termin zgłaszania publicznych komentarzy został przesunięty z dnia 1 Listopada do dnia 15 Listopada 2019 r.

Pomóżmy Zapewnić Jawny i Transparentny Proces Badań Naukowych nad Zawaleniem się Budynku WTC 7

Udostępnione pliki umożliwiają każdej osobie posiadającej dostęp do wymaganego oprogramowania skontrolowanie i powtórzenie wszystkich komputerowych analiz wykonanych podczas tych prac analitycznych.

Niestety, podczas gdy zespół badawczy Uniwersytetu Alaski (UAF) udostępnił publicznie wszystkie swoje dane, Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) jak dotąd odmawia stosowania tego samego stopnia transparentności w odniesieniu do finansowanego przez podatników śledztwa w sprawie zawalenia się Budynku Nr 7 Światowego Centrum Handlu (WTC 7).

W 2009 roku, ówczesny Dyrektor NIST'u Patrick Gallagher opublikował dokument "Ustalenie odnośnie Informacji mających związek z Bezpieczeństwem Publicznym” stwierdzający, że ujawnienie pewnych informacji związanych ze śledztwem NIST'u w sprawie WTC 7 “mogłoby zagrozić bezpieczeństwu publicznemu.” Od tego czasu NIST przytaczał ten wyjątek związany z bezpieczeństwem publicznym, jako podstawę dla odmowy udostępnienia kluczowych fragmentów danych modelowych i innych informacji członkom społeczeństwa — włączając w to licencjonowanych inżynierów budownictwa, których pierwszorzędnym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu społeczeństwa.

W odpowiedzi na odwołanie się jednego z inżynierów od decyzji NIST’u o odmowie udostępnienia informacji Departament ds. Handlu USA stwierdził, że gdyby pozwolił na opublikowanie nieudostępnianych informacji, to “mogłyby one dostarczyć instrukcji grupom lub indywidualnym osobom, które chciałyby nauczyć się symulowania zawalania się budynków i opracowywania sposobów niszczenia budynków.”

Stowarzyszenie Architekci i Inżynierowie dla Prawdy o 9/11, reprezentuje tysiące profesjonalistów, którzy zajmują się zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i którzy stanowczo sprzeciwiają się nieudostępnianiu wszelkich informacji związanych ze śledztwem w sprawie zawalenia się Budynku Nr 7 WTC. Powinno być jasnym dla wszystkich obserwatorów, że ryzyko by ktokolwiek wykorzysta te informacje do zaprojektowania niszczenia budynków jest bliskie zeru - i że odmowa upublicznienia tych informacji służyła jedynie temu, by uniemożliwić społeczeństwu sprawdzenie analiz wykonanych przez NIST.

W związku z tym zachęcamy każdego członka społeczeństwa, któremu zależy na zapewnieniu jawności i transparentności procesu badań naukowych związanych z zawaleniem się Budynku WTC 7, by wysłał email do Dyrektora NIST'u Waltera Copan'a na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i grzecznego poproszenia go by anulował rozporządzenie z 2009 r. pt. “ Ustalenie odnośnie Informacji mających związek z Bezpieczeństwem Publicznym.” To proste działanie umożliwi NIST'owi udostępnienie publiczne informacji związanych ze śledztwem w sprawie zawalenia WTC 7, o które członkowie społeczeństwa będą prosili w przyszłości.

W Państwa emailu do Dyrektora Copan, proszę dodać adresy Catherine Fletcher (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), wyższej urzędniczki NIST’u FOIA, i Gail Porter (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Dyrektora NIST’u ds. publicznych, jak również adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., byśmy mogli śledzić ile petycji otrzymał Dyrektor Copan.